Rivning Stockholm

Din professionella rivningsfirma i Stockholm

Är det dags att riva en byggnad? Vare sig det gäller renovering av ett badrum eller rivning av en stor betongkonstruktion, garanterar vi ett kostnadseffektivt och kvalitativt arbete. Ett rivningsprojekt kräver erfarenhet såväl som rätt utrustning, vi kan tillhandahålla båda.

Konsekvenserna av att ta sig an ett rivningsprojekt själv, kan bli ödesdigra. Man kan skada sig, antingen under själva rivningsprocessen eller av de giftiga ämnen som kan finnas i byggnaden. Vi hjälper dig med saneringen, lättrivningen eller tungrivningen av en byggnad.


Lättrivning 

Lättrivning är en specifik metod som ofta utförs för hand med mindre verktyg. Till skillnad från tungrivning, som använder större maskiner för att riva byggnader, fokuserar lättrivning på mindre och mer specifika delar inuti en byggnad. Det kan handla om att ta bort inre väggar för en ny planlösning under en renovering, eller avlägsna golv, innertak och andra icke bärande strukturer.

En viktig aspekt av lättrivning är sanering, där farligt material tas bort säkert. Sådant farligt material kan gälla asbest, eternit, PCB eller mögel. Detta kan fungera som försteg till en större rivning, där den ser till att byggnaden är fri från skadligt avfall innan större maskiner träder in.

Rivning Sanering Stockholm

Tungrivning

När det handlar om stora rivningsprojekt kan tungrivning bli relevant. Medan lättrivning inriktar sig på specifika delar av en byggnad, är tungrivning till för hela strukturer som rivs med med hjälp av kraftfulla maskiner och utrustning. Oftast används denna metod när hela byggnader, stora konstruktioner eller komplexa strukturer behöver rivas ner helt och hållet.

Ett kännetecken för tungrivning är att den kräver noggrann planering och specialutbildad personal. Förutom att riva stora konstruktioner, måste man också ta hänsyn till säkerheten runt omkring, och se till att omkringliggande byggnader eller strukturer inte skadas. 

Om du står inför ett stort rivningsprojekt där en hel byggnad eller struktur behöver tas ner, är det av yttersta vikt att samarbeta med ett företag specialiserat på tungrivning. Vi tar oss an varje projekt med största dedikation och säkerhetstänk.

Hållbarhet och säkerhet

Ett rivningsarbete är inte alltid en miljövänlig process. Rivningsarbetet kan skada närliggande natur och maskiner släpper ut koldioxid. Med hjälp av en dammfri rivningsteknik kombinerat med varsam hantering av miljöfarliga ämnen, gör vi allt vi kan för att minska vårt avtryck.

När vi sanerar en byggnad eller område arbetar vi alltid med korrekt utrustning och kunskap, i syfte att skydda våra medarbetare såväl som miljön. Asbest, eternit och PSB, det vill säga vanliga element i gamla byggnader, tar vi om hand om enligt aktuella regleringar och lagar.

Tveka inte att höra av dig vid ytterligare frågor, eller om du vill beställa en kostnadsfri offert!

Säkerhet och effektivitet