Allt inom sanering

Små och stora uppdrag - alltid kvalitativt

Allt inom sanering

Små och stora uppdrag - alltid kvalitativt

Dina specialister på sanering i Stockholm

Varmt välkommen till dina experter på sanering i Stockholm! Behöver du hjälp med mögel, asbest, PCB eller annan typ av sanering av en byggnad? Tveka inte att höra av dig till oss. Våra medarbetare har 25 års erfarenhet i branschen och erbjuder ett komplett utbud av saneringstjänster.

Att sanera en byggnad som innehåller ämnen farliga för miljön och människan, är absolut ingenting man ska göra själv. Det är billigare, men kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö. Här behövs experthjälp. Du kan anlita oss i egenskap av privatperson såväl som företag, hör av dig!

När behöver du sanera?

Det finns många anledningar att sanera en byggnad, några mer brådskande än andra. Det kan gälla miljöfarliga ämnen eller sanering av andra föroreningar. Vad du än behöver hjälp med, kan vi garantera ett smidigt, noggrant och kvalitativt arbete. Nedan följer exempel på vanliga föroreningar som behöver saneras.

Asbestsanering: Asbest kan vara dolt i gamla byggnadsmaterial. Vi ser till att asbest avlägsnas säkert och enligt gällande regelverk, i syfte att skydda både människor och miljö.

PCB-sanering: PCB finns ofta i äldre fogmassor och fönster. Vår expertis garanterar en effektiv och säker sanering av dessa skadliga ämnen.

Sanering av klorparaffin: Äldre elektriska installationer och vissa byggmaterial kan innehålla klorparaffiner. Vi ser till att dessa ämnen avlägsnas på rätt sätt.

Luktsanering: Oönskade lukter kan komma från många källor, inklusive rök, vattenskador eller ruttnande material. Vårt team identifierar och tar bort källan till lukten för att återställa en fräsch inomhusmiljö.

Mögelsanering: Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Våra experter identifierar, rengör och tar bort mögel för att säkra en hälsosam bostad eller arbetsmiljö.

Sanering dödsbo: Vi hanterar känsliga situationer med största respekt och professionalism. Vi ser till att bostaden rengörs grundligt och förbereds för framtida användning.

Mark- och vattensanering: Förorenad mark och vatten kan påverka både grundvattnet och miljön. Vi analyserar och återställer marken samt vattenkällorna till sitt ursprungliga tillstånd.

Vår erfarenhet och korrekta utrustning gör oss till ett säkert val. Tveka inte att höra av dig!

Sanering Stockholm

Asbestsanering i Stockholm

Asbest har en bra isolerande förmåga och tål mycket höga temperaturer. Det finns bara en nackdel när asbestpartiklar frisläpps - det är cancerframkallande. Bor du i en bostad som är byggd innan 1980 finns det en omfattande risk att den innehåller halter av detta miljöfarliga ämne.

Våra experter är självfallet utbildade och arbetar endast med den senaste utrustningen. Vi är helt enkelt - asbäst på asbest.

Ska ett område saneras klär vi in det i plast, täpper för eventuella springor och stänger av ventilationen. En sluss i tre steg installeras, där de som utför avlägsnandet av asbesten kan ta av och på skyddskläder, duscha av sig och byta om. Det miljöfarliga avfallet tas om hand på försiktigast möjliga sätt.

Sanering inomhus

De flesta uppdrag vi antar gäller sanering av föroreningar inomhus. Dessa kan, som sagt, gälla hälsoskadliga ämnen som asbest och PCB, men också föroreningar som mögel, lukt och fukt. Vid sanering av skadliga ämnen vidtar vi alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Lokalen ska vara tömd på all normal verksamhet och dessutom helst inredning. Vi spärrar av området som ska saneras och inför luftslussar i vilken vi rör oss igenom. Enligt arbetsmiljöverkets direktiv har alla som rör sig i det avspärrade området också på sig korrekt säkerhetsutrustning. För att få upp små partiklar av exempelvis asbest används specialbyggda dammsugare med effektiva filter.

Sanering utomhus

Vad gäller föroreningar som behöver saneras utomhus är mögel och asbest vanligt. Det kan också gälla sanering av en byggnad efter husbrand, såväl som nedmontering av defekta fasad och tak. Eternitplattor, bestående av 90% betong och 10% asbest, var populära under mitten av 1900-talet. Dessa är hälsofarliga och kan avlägsnas korrekt med hjälp av oss.

Misstänker du att en mark eller ett vatten är kontaminerat? Här behöver du inte tveka att kontakta oss. Innehåller platsen metaller, olja, PCB eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen avlägsnar vi detta på ett säkert sätt.

Sanering Stockholm

Processen

Hur ser saneringsprocessen ut egentligen? Nedan följer en beskrivning steg för steg.

  • Kontakta oss. Om du misstänker hälsofarliga ämnen, eller andra typer av föroreningar i en byggnad, kan vi ta hand om det. Vi kommunicerar och ger en offert.
  • Inventering och provtagning. Vi undersöker förutsättningarna och testar byggnaden på miljöfarliga ämnen. Behövs tillstånd, hjälper vi dig med det.
  • Avlägsnande av kontaminering. Saneringen genomförs med största möjliga professionalitet. Vi anpassar oss till uppdraget och håller en nära dialog med dig som kund.

Vad du kan förvänta dig

Oavsett ditt behov av sanering, skräddarsyr vi en lösning för dig. Med ett brett utbud av kunskap såväl som tjänster inom sanering utför vi varje uppdrag noggrant och korrekt. 

Har du problem med mögel, asbest, PCB, eternit eller någon annan förorening, tveka inte att kontakta oss. Vi arbetar huvudsakligen i Stockholm med omnejd, men är öppna för uppdrag på platser som ligger längre bort. 

Dina specialister på professionell sanering