Mögelsanering Stockholm

När fastigheten har drabbats av mögel

Har du upptäckt mögel i kök, vindsutrymmen, källare eller andra delar av huset? Frukta inte. Vi erbjuder kostnadseffektiv och kvalitativ mögelsanering av den drabbade delen.

Ett mögelangripet hus kan innebära allergireaktioner, utveckling av astma och i värsta fall sjukdomar för dig. För huset kan det innebära strukturella skador, då ett mögelangrepp gör material mindre motståndskraftigt.

För att ta hand om ett mögelangrepp på rätt sätt krävs den rätta utrustningen och erfarenheten. Att slipa eller borsta bort möglet hjälper inte, då man bara riskerar att mögelsporerna sprider sig. Vänd dig till oss i egenskap av privatperson eller företag! 


Mögelsanering i Stockholm - vår metod

Mögel klarar sig inte om det befinner sig på en plats med ett PH-värde över 10. Just därför använder vi ett effektivt mögelborttagningsmedel anpassade efter dessa förutsättningar, när vi sanerar. Så här kan processen se ut:

Bedömning. Med hjälp av verktyg, som exempelvis en fuktighetsmätare, kan man hitta områden med ökad fuktighet där mögel kan trivas. Sedan sker en noggrann bedömning av skadans omfattning och en saneringsplan görs.

Borttagning. Om kontaminerade material, som gipsvägg eller isolering, hittas och inte kan rengöras effektivt, kan de behöva tas bort och kasseras. Under denna fas är det viktigt att använda masker, handskar och skyddskläder, för att säkerställa en säker sanering.

Återställning. Efter rengöringsfasen används fläktar, avfuktare och andra verktyg för att säkerställa att de behandlade områdena blir helt torra.

Var uppstår mögel?

Olika typer av mögelsporer virvlar ständigt runt omkring oss och lägger sig på alla ytor hela tiden, de väntar endast på de rätta förutsättningarna för att växa. I naturen fungerar de som nedbrytare av dött material, i hemmen beter de sig likadant, till vår stora nackdel. Men närmare, var sker mögelangrepp oftast i hemmet?

Badrummet: Detta är en av de mest fuktiga platserna i hemmet. Områden kring duschen, badkaret och handfatet är särskilt utsatta på grund av att de ständigt exponeras för vatten.

Köket: Platsen där matlagning och diskning sker kan samla på sig fukt. Områdena under diskbänken, vid diskmaskinen och runt kylskåpet kan vara särskilt känsliga för mögeltillväxt.

Källaren: Fukt och dålig ventilation kan göra källaren till en grogrund för mögel. Väggarna, särskilt om det finns vattenintrång, är vanliga ställen för mögelangrepp.

Vinden: Med dålig ventilation eller eventuella läckage från taket kan vinden bli ett mögelhot. Gamla isoleringsmaterial eller lagrade föremål kan också hålla på fukt och bidra till mögelbildning.

Tveka inte att kontakta oss vid minsta misstanke om mögel. Vi garanterar ett effektivt och kvalitativt utfört jobb!

Vi åtgärdar ditt mögelproblem!