PCB-sanering Stockholm

Experter på sanering av PCB i Stockholm

PCB står för de miljö- och hälsofarliga ämnena polyklorerade bifenyler, och användes flitigt i fogmassor under 50-, 60- och 70-talet. Med en omfattande utrustning och erfarenhet, är vi specialiserade på att hantera detta material på ett säkert och effektivt sätt. 

Ämnet upptäcks ofta i samband med en renovering, ombyggnation eller rivning av en gammal byggnad. Misstänker du att en byggnad innehåller PCB, tveka inte att kontakta oss!


Hur går en sanering till?

Med hjälp av våra många tidigare projekt har vi utformat en effektiv och säker process för sanering av en byggnad. Såhär kan det se ut om du anlitar oss:

Kartläggning: Efter att du har kontaktat oss görs en inledande bedömning av våra specialister för att identifiera eventuell förekomst av PCB. Baserat på halten av skadliga ämnen, och var dessa förekommer, formulerar vi en skräddarsydd saneringsplan.

Isolering: Så snart förorenade områden har identifierats, avgränsas de noggrant med skyddsplast. Detta garanterar att spridning förhindras under saneringsarbetet. Vår personal är alltid utrustad med skyddskläder och andningsmasker, för att garantera deras säkerhet. 

Avlägsnande av kontaminering: När allt är på plats börjar det faktiska saneringsarbetet. PCB-haltiga material och komponenter avlägsnas varsamt med specialutrustning. Därefter genomgår området en noggrann rengöringsprocess med speciella lösningar som effektivt bryter ner och neutraliserar PCB. Allt avfall samlas in i märkta, förseglade behållare.

Avfallshantering: Det PCB-kontaminerade avfallet transporteras till våra godkända anläggningar. Här ser vi till att avfallet antingen destrueras eller behandlas på ett sätt som säkerställer att det inte längre kan skada miljön eller människors hälsa.

Vikten av en noggrann sanering

Att en byggnad eller område som innehåller PCB saneras korrekt är mycket viktigt. PCB är cancerframkallande, men kan dessutom påverka nervsystemet och hjärnans utveckling. För att skydda boende i byggnaden, samt vår personal som genomför saneringen, är det av yttersta vikt att den görs på ett så noggrant vis som möjligt.

Alla våra medarbetare är självklart certifierade och utbildade korrekt. Vi arbetar för att du ska få en anpassad och kostnadseffektiv lösning till en byggnad som innehåller halter av PCB. Hör av dig idag för en kostnadsfri offert, eller om du har frågor om vår verksamhet!

Trygg och säker sanering som förbättrar hälsa och miljö