Klottersanering Stockholm

Proffshjälp med klottersanering i Stockholm

Varje år kostar klotter på väggar, tåg och tunnlar Sveriges kommuner hundratals miljoner kronor. Det är ett omfattande problem som skadar miljön, gör städerna fulare och orsakar permanenta skador på ytan det klottras på. Det bidrar också till att skapa en otrygghetskänsla för de som bor i området.

Vi är utbildade, certifierade och erfarna när det kommer till klottersanering. Med hjälp av högtryckstvätt och kemiska medel tar vi effektivt bort klotter. Hör av dig om du behöver hjälp!


Hur går en klottersanering till?

Nedan har vi sammanfattat hur det kan se ut när du anlitar oss för en klottersanering:

Bedömning. När du kontaktar oss skickar vi ut en expert som inspekterar och bedömer klottret. Vi analyserar vilken typ av yta som skadats, typ av färg samt hur djupt klottret har trängt in. Detta steg är viktigt för att kunna välja rätt saneringsmetod och produkter.
 
Förberedelse av ytan. Innan själva saneringsprocessen börjar, förbereder vi ytan genom att ta bort smuts. Området täcks med skyddsmaterial för att undvika ytterligare skador på omkringliggande strukturer eller ytor. 

Sanering. Beroende på typen av yta och klotter, använder vi en kombination av biologiskt nedbrytbara lösningsmedel och högtryckstvätt. Målet är att noggrant och skonsamt avlägsna klottret utan att skada underliggande yta.

Förebyggande åtgärder. Efter att klottret har sanerats, ger vi råd om hur man kan skydda ytan mot framtida klotter. Detta kan inkludera applicering av ett skyddande lackskikt eller andra förebyggande åtgärder.

Vår filosofi vad gäller klotter

Klottersanering är en del av arbetet kring att upprätthålla en trygg och vacker miljö för allmänheten. Klotter är ofta fult, men  är dessutom ofta kränkande. Det skadar den som sagt också ytan den sitter på. Klotter föder också ytterligare klotter, då platsen i regel anses vara mer attraktiv för framtida angrepp.

Vi vill att de områden vi är verksamma kring ska vara rena från klotter, hela tiden. Just därför satsar vi på att ständigt göra en så noggrann sanering som möjligt. Dels för att göra dig som kund nöjd, dels för att trötta ut skadegörare. 

Är du en av många som fått klotter eller graffiti på oönskade ytor? Tveka inte att höra av dig!

Noggrann borttagning av klotter