Brandtätning Stockholm

Pålitlig brandtätning i Stockholm

Att brandsäkra en byggnad är en klok investering. Att vidta sådana säkerhetsåtgärder är inte bara en ekonomisk investering, det kan också vara skillnaden mellan liv och död. Med vår mångåriga erfarenhet, likväl med vår utrustning av senaste modell, garanterar vi ett noggrant utfört arbete.

Investera i din och byggnadens fortlevnad idag - brandsäkra din fastighet! Tveka inte att kontakta oss kostnadsfritt.


Hur går en brandtätning till?

Brandtätning är en teknik som används för att förhindra eller begränsa spridningen av eld och rök mellan olika delar av en byggnad. Målet är att bibehålla byggnadens brandmotstånd genom att förhindra att elden passerar genom öppningar eller genomföringar som rör, kablar, och andra installationer. Nedan beskrivs hur processen kan se ut.

Identifiering av risker: Innan brandtätning påbörjas, identifieras alla genomföringar som behöver tätas. Det kan innefatta områden där elledningar, ventilationssystem eller vattenrör passerar genom väggar, golv eller tak.

Förberedelse: Ytan runt genomföringen rengörs noggrant. Eventuellt gamla material eller hinder som kan påverka tätningens kvalitet tas bort.

Applicering: Tätningsmaterial appliceras noggrant runt genomföringen. Om fogmassa används, fylls hålet eller öppningen tills det är helt tätt. För större genomföringar kan brandtäta plattor eller kuddar behövas.

Underhåll: Även efter att brandtätningen är klar, bör regelbundna inspektioner göras för att säkerställa att tätningarna förblir intakta och effektiva över tid.

När du tar kontakt med oss, erbjuder vi en kostnadsfri inspektion på plats. Vi undersöker hur arbetet bäst ska utföras, upprättar en tidsplan och budget. Våra välutbildade brandskyddstekniker använder endast certifierade och miljövänliga material. 

Brandtätning Sanering Stockholm

Vikten av noggrannhet

Att utföra en effektiv brandtätning är avgörande för byggnadens säkerhet. Bristfälligt brandskydd kan ha katastrofala konsekvenser både för människor och egendom.VVS-, el- eller ventilationsinstallationer som bryter igenom en brandcell måste vara noggrant tätade.

Med vår gedigna erfarenhet och kompetens kan du vara trygg i att vi utför detta arbete med största precision. En väl utförd brandtätning ger mycket värdefull tid till utrymningen av byggnaden och räddningstjänstens släckningsarbete.

Vad du kan förvänta dig av oss

Med vår långa erfarenhet och expertis i branschen, erbjuder vi en anpassad lösning för ditt behov av brandskydd. Från brandskyddsinklädnad och isolering till fogning. Vi värdesätter också en transparent kommunikation med våra kunder.

Oavsett om du bygger nytt eller renoverar, ta kontakt med oss tidigt i processen. Genom att involvera oss från början kan vi garantera ett smidigt utförande, tidseffektivitet men framför allt, din byggnads säkerhet.

Hör av dig för en serviceinriktad och professionell aktör i branschen för brandskydd!

Förbättra brandsäkerheten!